Verb Inflexions for geinnian

geinnian (v.), to include.

Infinitive: geinnian
Inflected infinitive: tō geinnienne
Present participle: geinniende
Past participle: geinnod

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic geinnie þū geinnast hit geinnaþ hīe geinniaþ
Present Subjunctive ic geinnie þū geinnie hit geinnie hīe geinnien
Preterite Indicative ic geinnode þū geinnodest hit geinnode hīe geinnodon
Preterite Subjunctive ic geinnode þū geinnode hit geinnode hīe geinnoden
Imperative   geinna   geinniaþ


Perform another search