Verb Inflexions for āstellan

āstellan (v.), to set forth.

Infinitive: āstellan
Inflected infinitive: tō āstellenne
Present participle: āstellende
Past participle: āsteald

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic āstelle þū āstelst hit āstelþ hīe āstellaþ
Present Subjunctive ic āstelle þū āstelle hit āstelle hīe āstellen
Preterite Indicative ic āstealde þū āstealdest hit āstealde hīe āstealdon
Preterite Subjunctive ic āstealde þū āstealde hit āstealde hīe āstealden
Imperative   āstel   āstellaþ


Perform another search