Verb Inflexions for gebēodan

gebēodan (v.), to offer.

Infinitive: gebēodan
Inflected infinitive: tō gebēodenne
Present participle: gebēodende
Past participle: geboden

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic gebēode þū gebīetst hit gebīett hīe gebēodaþ
Present Subjunctive ic gebēode þū gebēode hit gebēode hīe gebēoden
Preterite Indicative ic gebēad þū gebude hit gebēad hīe gebudon
Preterite Subjunctive ic gebude þū gebude hit gebude hīe gebuden
Imperative   gebēod   gebēodaþ


Perform another search