Verb Inflexions for geþringan

geþringan (v.), to press.

Infinitive: geþringan
Inflected infinitive: tō geþringenne
Present participle: geþringende
Past participle: geþrungen

  Singular Plural
  First person Second person Third person  
Present Indicative ic geþringe þū geþringst hit geþringþ hīe geþringaþ
Present Subjunctive ic geþringe þū geþringe hit geþringe hīe geþringen
Preterite Indicative ic geþrang þū geþrunge hit geþrang hīe geþrungon
Preterite Subjunctive ic geþrunge þū geþrunge hit geþrunge hīe geþrungen
Imperative   geþring   geþringaþ


Perform another search