Noun Declensions for godsunu

godsunu (nm.), godson.

Table: "the godson"
  Singular Plural
Nominative se godsunu þā godsunu
Accusative þone godsunu þā godsunu
Genitive þæs godsuna þāra godsuna
Dative þǣm godsuna þǣm godsunum
Instrumental þȳ godsuna þǣm godsunum


Perform another search